Khắc Hữu

Khắc Hữu

Super Moderator ★★★★☆

Mẹo thi bằng lái xe máy hạng a1 phần sa hình

Dưới đây là một số mẹo thi bằng lái xe máy hạng a1 phần biển báo sa hình theo quy tắc sau: Nhất lộ – Nhì tiên – Tam Quyền – Tứ Hướng. Đặc biệt lưu ý đến các biển báo đường ưu tiên và các xe ưu tiên. Ngoài ra còn có quy tác bên phải không vướng được quyền đi trước. Dươi đây là một số mẹo thi bằn lái xe máy hạng a1 phần sa hình mời bạn tham khảo.

Nhất lộ: Nghĩa là xe nào đang ở giữa giao lộ thi được quyền đi trươc.

Thi bằng lái xe máy a1 mẹo thi sa hình

Nhì tiên: Tiếp theo sau xe vào nhất lộ là đến xe ưu tiên được đi tiếp theo( Thứ tự xe ưu tiên như sau: Cứu hỏa, quân sự, cảnh sát, cứu thương.)

Thứ tự các xe được quyền ưu tiên như sau: Cứu Hỏa, Quân Sự, Công An, Cảnh Sát, Cứu Thương. Khi nhìn thấy biển hình xe mà hỏi xe nào được quyền đi trước thì chọn theo thứ tự trên.

Tam quyền: Xe nào đi trên đường ưu tiên thì được quyền đi trước. Ở đây phải nhìn biển báo xem đường nào là đường ưu tiên và đường nào không ưu tiên.

Mẹo thi bằng lái xe máy hạng a1 phần sa hình

Mẹo thi bằng lái xe máy hạng a1 phần sa hình

Mẹo thi bằng lái xe máy hạng a1 phần sa hình

Dưới đây là một số biển báo ưu tiên mà xe được quyền đi trước. Khi nhìn thấy biển báo này thì xe được quyền đi trước.

Mẹo thi bằng lái xe máy hạng a1 phần sa hình

Tứ hướng: Ngã 3, 4 trắng trơn không biển báo, đếm số xe chọn đáp án

Mẹo thi bằng lái xe máy hạng a1 phần sa hình

Hình này có 3 xe gồm xe máy, xe lam và xe tải chọn đáp án 3 Mẹo thi bằng lái xe máy hạng a1 phần sa hình

Hình này có tổng cộng 4 xe là xe đạp, xe mô tô, xe lam và xe con chọn đáp án 4

Mẹo thi bằng lái xe máy hạng a1 phần sa hình

Trong câu này có 4 xe nên chọn đáp án 4 mặt khác thứ tự là xe nào có đoạn đường ngắn nhất thì được quyền đi trước.

Khi gặp các câu liên quan đến thứ tự các xe đi thế nào là đúng quy tắc giao thông phần sa hình. Chúng ta nên theo tuân thủ theo quy tắc nhất lộ, nhi tiên, tam quyền, tứ hướng và bên phải không vướng.

Bình luận

 Đăng Cơ  242 like

Cảm ơn bạn đã chia sẻ mình cảm thấy mẹo phần sa hình như thế này là đầy đủ rôi. Bạn có link phần mền Download để thi thử không mình xin. Hiện tại mình vừa mới đăng ký và cũng học kha khá rồi cần làm thức tế. 

 Thùy Lê  312 like

Cảm ơn bạn rất nhiều nhiều nak.

 Quang teo  178 like

Học như thế này ra đường không biết anh em còn nhớ gì không nữa

 Văn tâm  66 like

Học để thi thôi bạn @Quang teo ak còn ra đường công đi lắm thành quen. Công an mà bắt thì xì tiền ra thôi

Mẹo thi bằng lái xe máy hạng a1 phần sa hình
5 (100%) 4 votes

Viết bình luận

Tất cả bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận.